Skip to content
Obrada vašeg zahtjeva

Notification

  • Odaberite polazni let

Manage booking

Prijavite se putem broja rezervacije ili Prijavite se putem Privilege Club računa ili Prijavite se putem broja e-karte


Pronađite rezervaciju putem Broj rezervacije (PNR)
Ili Broj elektronske karte

Kliknite ovdje za prijavu na svoj Qatar Airways račun i preuzimanje rezervacije.