Skip to content
Obrađujemo vaš zahtev

Notification

  • Molimo odaberite vaš odlazni let.

Upravljanje rezervacijom

Logovanje se sa kodom rezervacije ili logovanje sa Privilege klubom ili logovanje sa brojem e-karte treba da se očita


Pronađite rezervaciju sa kod rezervacije (PNR)
Ili Broj e-karte

Kliknite ovde da biste se prijavili na Qatar Airways nalog i preuzeli rezervaciju.